מדיניות האיכות

הנהלת החברה מחויבת

מדיניות מכוונת לקוח בכל שרשרת הערך

טיפוח המשאב האנושי ואחריות חברתית

מחויבות ההנהלה לאספקת משאבים

אחריות והצטיינות אישית